รายงาน ISCED

ค้นหาISCEDภายในระบบ

กลุ่มสาขาวิชาISCED_2013จำนวนรายละเอียด
3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Literacy and numeracy 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Education not further defined 6 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Education science 351 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Training for pre-school teachers 108 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Teacher training without subject specialisation 81 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Teacher training with subject specialisation 1043 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Education not elsewhere classified 34 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Arts not further defined 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Audio-visual techniques and media production 311 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Fashion, interior and industrial design 224 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Fine arts 114 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Handicrafts 24 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Music and performing arts 229 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Arts not elsewhere classified 10 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities (except languages) not further defined 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Religion and theology 138 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ History and archaeology 66 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Philosophy and ethics 44 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities (except languages) not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Language acquisition 707 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Literature and linguistics 34 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Languages not elsewhere classified 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Arts and humanities not elsewhere classified 6 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social and behavioural sciences not further defined 19 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Economics 132 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Political sciences and civics 311 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Psychology 81 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sociology and cultural studies 170 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social and behavioural sciences not elsewhere classified 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journalism and information not further defined 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journalism and reporting 103 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Library, information and archival studies 94 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journalism and information not elsewhere classified 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social and behavioural sciences 31 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Business and administration not further defined 206 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Accounting and taxation 292 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Finance, banking and insurance 94 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Management and administration 1741 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Marketing and advertising 215 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Secretarial and office work 10 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Wholesale and retail sales 35 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Work skills 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Business and administration not elsewhere classified 29 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Law 210 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Business, administration and law not elsewhere classified 6 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biological and related sciences not further defined 2 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biology 267 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biochemistry 149 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biological and related sciences not elsewhere classified 12 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Environmental sciences 166 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Natural environments and wildlife 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Environment not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Physical sciences not further defined 3 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Chemistry 219 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Earth sciences 101 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Physics 133 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Physical sciences not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mathematics and statistics not further defined 3 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mathematics 146 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Statistics 82 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified 31 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined 245 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Computer use 227 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Database and network design and administration 58 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Software and applications development and analysis 237 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified 60 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Engineering and engineering trades not further defined 162 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Chemical engineering and processes 125 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Environmental protection technology 110 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Electricity and energy 381 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Electronics and automation 371 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mechanics and metal trades 315 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Motor vehicles, ships and aircraft 178 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Engineering and engineering trades not elsewhere classified 32 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Manufacturing and processing not further defined 129 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Food processing 258 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Materials (glass, paper, plastic and wood) 125 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Textiles (clothes, footwear and leather) 22 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mining and extraction 6 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Manufacturing and processing not elsewhere classified 16 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Architecture and construction not further defined 7 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Architecture and town planning 151 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Building and civil engineering 228 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction 19 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Engineering,manufacturing and construction not elsewhere classified 49 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Agriculture not further defined 81 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Crop and livestock production 345 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Horticulture 19 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Agriculture not elsewhere classified 22 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Forestry 15 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Fisheries 80 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Veterinary 81 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health not further defined 196 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Dental studies 129 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Medicine 273 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Nursing and midwifery 260 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Medical diagnostic and treatment technology 84 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Therapy and rehabilitation 142 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Pharmacy 154 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Traditional and complementary medicine and therapy 76 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health not elsewhere classified 62 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Care of the elderly and of disabled adults 6 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Child care and youth services 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social work and counselling 34 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Welfare not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health and welfare not elsewhere classified 12 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Personal services not further defined 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Domestic services 47 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hair and beauty services 5 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hotel, restaurants and catering 79 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sports 57 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Travel, tourism and leisure 293 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Personal services not elsewhere classified 3 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Community sanitation 44 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Occupational health and safety 65 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hygiene and occupational health services not elsewhere classified 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Military and defence 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Protection of persons and property 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Transport services 51 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Services not elsewhere classified 4 ดูข้อมูล