รายงาน ISCED

ค้นหาISCEDภายในระบบ

กลุ่มสาขาวิชาISCED_2013จำนวนรายละเอียด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Literacy and numeracy 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Education not further defined 6 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Education science 337 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Training for pre-school teachers 101 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Teacher training without subject specialisation 78 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Teacher training with subject specialisation 999 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Education not elsewhere classified 32 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Arts not further defined 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Audio-visual techniques and media production 304 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Fashion, interior and industrial design 215 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Fine arts 113 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Handicrafts 24 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Music and performing arts 225 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Arts not elsewhere classified 9 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities (except languages) not further defined 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Religion and theology 123 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ History and archaeology 66 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Philosophy and ethics 40 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities (except languages) not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Language acquisition 697 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Literature and linguistics 31 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Languages not elsewhere classified 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Arts and humanities not elsewhere classified 5 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social and behavioural sciences not further defined 18 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Economics 132 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Political sciences and civics 301 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Psychology 77 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sociology and cultural studies 166 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social and behavioural sciences not elsewhere classified 3 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journalism and information not further defined 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journalism and reporting 101 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Library, information and archival studies 92 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journalism and information not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social and behavioural sciences 30 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Business and administration not further defined 205 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Accounting and taxation 284 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Finance, banking and insurance 94 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Management and administration 1671 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Marketing and advertising 205 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Secretarial and office work 10 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Wholesale and retail sales 35 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Work skills 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Business and administration not elsewhere classified 28 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Law 203 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Business, administration and law not elsewhere classified 5 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biological and related sciences not further defined 2 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biology 266 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biochemistry 146 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Biological and related sciences not elsewhere classified 12 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Environmental sciences 162 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Natural environments and wildlife 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Environment not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Physical sciences not further defined 3 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Chemistry 219 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Earth sciences 102 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Physics 133 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mathematics and statistics not further defined 2 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mathematics 143 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Statistics 82 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified 31 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined 243 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Computer use 224 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Database and network design and administration 52 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Software and applications development and analysis 232 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified 50 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Engineering and engineering trades not further defined 160 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Chemical engineering and processes 124 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Environmental protection technology 107 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Electricity and energy 376 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Electronics and automation 357 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mechanics and metal trades 310 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Motor vehicles, ships and aircraft 171 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Engineering and engineering trades not elsewhere classified 27 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Manufacturing and processing not further defined 127 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Food processing 255 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Materials (glass, paper, plastic and wood) 124 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Textiles (clothes, footwear and leather) 21 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Mining and extraction 6 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Manufacturing and processing not elsewhere classified 15 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Architecture and construction not further defined 7 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Architecture and town planning 151 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Building and civil engineering 223 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction 19 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Engineering,manufacturing and construction not elsewhere classified 44 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Agriculture not further defined 79 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Crop and livestock production 336 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Horticulture 19 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Agriculture not elsewhere classified 22 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Forestry 14 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Fisheries 80 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Veterinary 77 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health not further defined 192 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Dental studies 129 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Medicine 266 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Nursing and midwifery 251 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Medical diagnostic and treatment technology 84 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Therapy and rehabilitation 140 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Pharmacy 151 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Traditional and complementary medicine and therapy 74 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health not elsewhere classified 59 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Care of the elderly and of disabled adults 6 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Child care and youth services 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Social work and counselling 31 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Welfare not elsewhere classified 1 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health and welfare not elsewhere classified 9 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Personal services not further defined 1 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Domestic services 44 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hair and beauty services 5 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hotel, restaurants and catering 73 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sports 54 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Travel, tourism and leisure 283 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Personal services not elsewhere classified 3 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Community sanitation 41 ดูข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ Occupational health and safety 65 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hygiene and occupational health services not elsewhere classified 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Military and defence 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Protection of persons and property 2 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Transport services 50 ดูข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Services not elsewhere classified 4 ดูข้อมูล